Menu

Pravidla

Porušením pravidel se vystavuješ nebezpečí smazání inzerátu. Opakovaným porušením se vystavuješ nebezpečí zablokování svého učtu!

Pravidla platí pro všechny inzeráty, jak pro nabídky, tak i pro poptávky, platí rovnocenně pro inzeráty nezvýrazněné i zvýrazněné!

 

PRO KOHO JE  BAZAR URČEN

 • pro konečné uživatele spotřebitele a současně

 • pro sportovce, kteří chtějí prodat své vlastní vybavení, které není a nebylo předmětem podnikatelského zájmu a současně

 • pro inzerci použitého vybavení

 •  

CO JE ZAKÁZÁNO:

 • jakkoliv v inzerátu uvádět zavádějící informace, které by navozovaly pocit , že se jedná o jiné zboží, jiného původu a jiných kvalit.

 • vkládat duplicitní inzeráty

 • vkládat inzeráty jejichž obsahem by byla dotčena práva třetích osob. allboards.cz neodpovídá za obsah inzerátů.

 • inzerovat automobily (osobní, obytné a další které musí být v registru vozidel), nemovitosti, zbraně, alkohol, drogy, pornografii a zboží jež je obsahem duševního vlastnictví třetích osob

 • používat vulgárních výrazů a obsahu jak v textu tak i v obrázcích.

 • inzerovat zboží, které je předmětem trestné činnosti (v případě podezření bude dán podmět Policii ČR, popř. Policii SK)

 • jakkoliv porušovat platnou legislativu ČR

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obecnými právními předpisy. allboards.cz žádným způsobem neodpovídá za jakékoliv porušení těchto předpisů, ať jsou porušeny z jakékoliv strany.

Color I Color II Color III